ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)

จากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการสืบสานงานศิลปะไทยโบราณ “ช่างสิบหมู่” ซึ่งสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาและความชำนาญที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไทย จึงก่อเกิดเป็น ‘ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก’ หรือ ‘วิทยาลัยในวัง’ ทั้งนี้ ช่างสิบหมู่ หมายถึง กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณด้วยมือ เช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่างปูน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างบุ ช่างกลึง และช่างหล่อ โดย วิทยาลัยในวังมีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ หากสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ที่นี่ได้มีการเปิดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น อาทิ วิชาอาหารไทย วิชาขนมไทย วิชาขนมอบ วิชาศิลปะประดิษฐ์ อย่างดอกไม้ดินไทย และตุ๊กตาดินไทย งานร้อยมาลัย งานใบตอง วิชาเครื่องแขวนไทย วิชาพับผ้าเช็ดหน้า วิชาหัตถกรรมผ้าด้นมือ การเขียนลายไทยเบื้องต้น เป็นต้น โดยผู้สนใจเข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าฝึกอบรม เพียงแต่ต้องเสียค่าวัสดุอุปกรณ์เอง ภายในศูนย์การศึกษาฯ ยังมีการจัดนิทรรศการช่างศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ในรูปนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคลื่อนที่…

Continue Reading

ยันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรมควบคุมโรคยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของวัยรุ่น โดยส่งผลต่อระบบประสาทและสมองส่วนคิดชั้นสูง มุ่งเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชี้ไม่พบหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป

Continue Reading

“เอมี่”ปลงนอนห้องขังหลับดี ยังไร้เงาคนเยี่ยม-รอแม่มา

“เอมี่”ปลงนอนห้องขังหลับปกติ ไร้เงาคนเยี่ยม อยู่จับแยกแฟนหนุ่ม คาดโดนสอบต่อ ก่อนฝากขัง 21 ก.ย.นี้ ขณะที่แม่อดีตดาราสาวเดินทางจากภูเก็ตขึ้นมาหาลูกสาววันนี้ จากกรณีเมื่อวันที่ 19 ก.ย. น.ส.อาเมเรีย หรือเอมี่ จาคอป อายุ 28 ปี มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2006 และเป็นอดีตนางเอกดังธิดาวานร เจ้าของวลีเด็ด “แม่มา” ถูกจับพร้อมนายปุณยวัจน์ หิรัณย์เตชะ อายุ 40 ปี แฟนหนุ่ม

Continue Reading

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ม่เพียงแต่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างน่าสนใจที่ให้ความรู้สึกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปสู่ในยุคกาลก่อน เช่น เจดีย์พระบรมธาตุตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

Continue Reading

เตือนหน้าฝน ชาวนาเสี่ยงแผลสัมผัสน้ำ

เผยถึงปัญหาโรคเนื้อเยื่อเน่าตาย พบเกษตรกรเข้ารับรักษาในช่วงฤดูฝน น.พ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เผยถึงปัญหาโรคเนื้อเยื่อเน่าตาย พบเกษตรกรเข้ารับรักษาในช่วงฤดูฝน แต่ละปีมีผู้ป่วยมากถึงประมาณ 120 ราย และเสียชีวิตร้อยละ 10 หรือปีละประมาณ 12 ราย หน้าฝนปีนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว 6 ราย

Continue Reading